Skrivet av: Robert Hahn | 11 december, 2010

Robert Hahn: ”Sven Ove Hanssons ruttna filosofi”

Robert Hahn: ”Sven Ove Hanssons ruttna filosofi”

.

Filosofen Sven Ove Hansson är grundare till skeptikerföreningen ”Vetenskap och folkbildning”. Dess verksamhet består i att förtala och förnedra människor vars tankevärld man inte förstår eller därför inte kan kontrollera. En längre tidningsartikel om VoF har nyligen publicerats och två sajter som skämtar med föreningen lanserades i veckan. Robert Hahn har granskat både föreningen, artikeln och skojsajterna. Alla visar sig ha allvarliga och mörka undertoner.

.
På sin hemsida beskriver föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) sin uppgift. Den skall framför allt bestå i att ”främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat”. Men det är de facto inte alls vad föreningen sysslar med. Den som följt min blogg under det senaste halvåret har lärt sig betydligt mer om vetenskapens metoder, resultat och fallgropar än vad läsaren av VoFs medlemstidning Folkvett fått lära sig under fem år. Nej, VoF sysslar med helt andra saker. Jag tycker att verksamheten blottläggs tämligen naket i ett längre reportage i december/januari-numret av tidskriften Magasinet Filter.

Vad VoF egentligen sysslar med

Verksamheten består i att sprida nedvärderande omdömen om företeelser i samhället som man inte gillar eller själv tror sig veta sanningen om. Artikeln för fram ”nio heta slagfält” (s. 50-51): alternativmedicin, konspirationsteorier, medier, spådomar, parapsykologi, änglar, kreationism, scientologi och healing. VoF ser sig som förnuftets kämpe mot det ”patrask” av människor som sysslar med, eller intresserar sig för, dessa ämnen. I detta arbete låter man ändamålet helga medlen. Med andra ord används rejält fula tricks.

När VoF vill ”rensa patrasket” döljer man sig bakom ordet vetenskap för att få folk att tro att det är ärligt menat. I själva verket är föreningen inte alls särskilt vetenskaplig. Man uttalar sig regelmässigt i ämnen där man har otillräckliga kunskaper, och man överskrider godtyckligt kompetensgränserna. När man inte själv kan behärskar vetenskapen tar VoF till ”hjälpbrädor” av varierande kvalitetet och giltighet. Den f.d. ordföranden Jesper Jerkert förklarar att man inte själv behöver behärska sakfrågorna – det räcker med att läsa vad andra sagt. VoF likställer ofta praxis, myndigheters beslut eller sunt förnuft med vetenskap, vilket det inte alls behöver vara. Tendentiös selektion av kunskap är ett annat kvalificerat problem. Kort sagt sysslar VoF tämligen ofta med ett missbruk av vetenskapens goda namn.

Värst är de personliga skador och tragedier som föreningens medlemmar skapar genom trakasseri och förföljelse av enskilda medborgare. Vidden av detta begriper man inte själv, men jag skulle välkomna en sociologisk/psykologisk undersökning av de personliga följder som utnämningen till VoFs barnsliga antipris Årets Förvillare skapat. VoFs eget försvar för sådan kritik går ut på att den som är ovetenskaplig får skylla sig själv. Etiken i detta resonemang är genomrutten.

VoF bedriver tydligen en aktiv ”upplysningsverksamhet” genom att kontakta media och andra för att varna för dem som sammanförts till ”patrasket”. Utpekanden äger också rum på Wikipedia. Där överdriver VoF sina egna utmärkelser och insatser som om de vore världshändelser och blåser förstås upp allt negativt kring ”patrasket”.

VoF strider för att få bort sådant man inte förstår eller inte kan kontrollera. Behovet av kontroll är stort. Man vill ha behärska människors vetande. Hur vetandet skall se ut anser man sig själv ha mandat till att avgöra. I den rollen utövas ett visst mått av översitteri. Vissa företeelser accepteras utan problem. VoF tycks exempelvis på förhand ha bestämt sig för att vaccinationer är ofarliga. Man accepterar också okritiskt att de egna ledarna framför ovetenskapliga resonemang eller utger sig för att ha specialkunskaper om sådant de uppenbarligen inte behärskar. Jag har givit flera exempel härpå i tidigare bloggar.

Aggressiv spökskrivare möts med skoj-sajter

När behovet av aggressivitet ökar i kampen mot ”patrasket” sköts argumentationen av anonyma författare. Magasinet Filter innehåller en intervju med pseudonymen Garvaren som haft en Internet-sajt fylld av grovt förtal. Kopplingen mellan VoF och Garvarn görs helt uppenbar i tidningsartikeln.

För en vecka sedan dök det upp två skoj-sajter om VoF som driver med deras verksamhet. Du finner dem på www.aretsförvillare.nu och vetenskap-folkbildning.nu. Det patetiska är att VoF, som själva systematiskt kritiserat och förtalat människor under snart 30 år, själva tar illa vid sig när man hamnat i skottgluggen. På deras debattsidor framgår att leken inte är så rolig längre, trots att det rör sig om ett uppenbart skämt. Sajterna är visserligen rejält komiskt gjorda, men jag satte skrattet i halsen när jag på den senare sajten fick vetskap om kartläggningen av ”Die Schwedischen Quacksalbers”. På fullt allvar så tycks skeptikerna syssla med att systematiskt kartlägga personer och organisationer vars verksamhet man hänför till ”The Irrational Sector”. Dessa prickas in på en Sverige-karta och anges med namn och adress och stundom med nedvärderande epitet, såsom ”riksskojare” m.m.

Bland namnen i kartläggningen finns åtskilliga personer som sysslar med andlig rådgivning, hälsokost och alternativmedicin. Man listar även waldorfskolor. De använder ju pedagogik som har sitt ursprung i antroposofiskt tänkande, vilket VoF rutinmässigt avfärdar då den baseras på (och vilket Jesper Jerkert ständigt upprepar) ”Rudolf Steiners andesyner”. Nu spelar det ingen som helst roll varifrån en idé eller en teori kommer, utan helt avgörande är om den fungerar i praktiken. Frågan som bör ställas är om pedagogiken är bra och inte varifrån den kommer. Eller har ni hört en Nobelpristagare som blivit av med priset beroende på i vilken situation, eller på vilket sätt, han kommit på sin idé?

Allt är vetenskap oavsett ursprung

För att få ett större spelrum att döma ut vem som helst som psuedovetenskaplig chalatan och skojare så bortser VoF från begreppet ”arena”. För dem finns bara en arena – den vetenskapliga – så länge man själv tror att det, i en dimmig framtid, skall bli möjligt att undersöka den aktuella frågan med vetenskapliga metoder. Jag själv menar att fuskvetenskap bara skapas om den medvetet utger sig för att vara vetenskap. Värderingarna bör med andra ord följa olika principer beroende på om man skriver en roman, en andlig bok, eller gör en vetenskaplig undersökning.

Jag skall illustrera VoFs problem att förstå begreppet ”arena” med den passage i artikeln Magasinet Filter där jag själv figurerar. Jag anges som en person som för några år sedan undersökte möjligheten att stämma Sven Ove Hansson för ärekränkning. Saken gäller följande. Jag har på fritiden skrivit fyra andliga böcker tillsammans med min fru. Dels finner jag andlig filosofi intressant, och dels är min fru medial. Böckerna är alltså i huvudsak skrivna som intervjuer med min frus mediala kontakt i en form som mycket liknar TV4 Plus-programmet ”Det okända”.

Sven Ove Hansson författar då en artikel ”Spiritismprofessorn vid Karolinska institutet” där hans förvillartaktik går ut på att koppla ihop mitt andliga intresse med mitt jobb som forskare. Han berättar om mig i boken Vetenskap eller villfarelse i ett kapitel kallat Pseuodvetenskap vid svenska universitet och förklarar i förordet att han där beskriver de ”mest uppseendeväckande fallen av pseudovetenskap som förekommit vid svenska universitet och högskolor på senare år”. Ja, detta är ju ett påhitt. Böckerna har inget alls med universitetet att göra. Sven Ove Hansson resonerar vidare och menar att en ”skärpning av det allmänna kvalitetsarbetet” på universitetet behövs för att bl.a. jag skall sluta medverka i andliga böcker (s. 288).

Vad är egentligen en intervju?

Hansson har främst hakat upp sig på ett kapitel där vi frågar om synsätt på olika sjukdomar. Mycket intressant, tyckte jag, men vetenskapligt sett är det förstås hypoteser innan någon vetenskaplig prövning är gjord. Allt som sägs sker dessutom i intervjuform. Försiktigtvis undvek jag mycket noga att själv ange någon egen åsikt i just det kapitlet. Till sist skrevs det i en bok med titeln Klara svar från andevärlden och ingen vettig människa kan ju missa att det är fråga om en andlig bok.

Men Sven Ove Hansson missade alla de här detaljerna. Trots bokens glasklara titel så menar han att den är vetenskaplig eftersom jag jobbar med vetenskap. Till sist det värsta övertrampet: Hansson tillskriver mig personligen alla påståenden som framkommer i intervjuerna. Detta kallas ”skuld genom association” och bygger på en vämjelig tankegrund. Jesper Jerkert har därefter upprepat samma påstående om mig flera gånger. Gör du en intervju så är, enligt VoF, den intervjuades åsikter alltså identiska med dina egna.

Med Hanssons ruttna filosofi kan man skapa vilka absurditeter som helst. När en av VoFs ledande medlemmar genomfört en ”granskning” så sväljer fansen dock hans påståenden utan intern kritik eller eftertanke. Jag har tidigare kallat Hansson för ”guru” och det är verkligen sant. Skepticismen är märkbart selektiv. PC Jersild skrev förresten i DN att Vetenskap eller villfarelse borde användas som obligatorisk läsning i gymnasiet och på journalisthögskolan. Jag undrar vilken journalist som skulle våga genomföra en enda intervju efter Sven Ove Hanssons lektion i skuld-association.

Exemplet ovan visar tydligt att VoFs verksamhet inte har något med vetenskap att göra. Den handlar heller inte om att utreda och förklara, utan om att ställa till maximal skada för personer man ogillar genom att förvränga och raljera. VoF är snarast en slags en mobbarförening för dem som känner olust inför tankesfärer man själv inte sympatiserar med och därför inte behärskar eller kan kontrollera.

VoF och framtiden

Om VoF skall bli en konstruktiv kraft i svensk vetenskap måste rörelsen börja ägna sig åt folkbildning kring vetenskapliga frågor och överge sitt nuvarande fokus på tyckande, hån och förföljelse av oliktänkande. Mental träning i att acceptera andras utgångspunkter borde vara välgörande. Man bör sluta med sin nationella kartläggning av oliktänkande och sin upplysningsverksamhet, som ju för tankarna till nazisternas övervakning av judarna på 1930-talet.

Sven Ove Hansson har grundat en rörelse som vill begränsa det mänskliga tänkandet genom att överdriva nödvändigheten av att skapa ordning och reda i folks hjärnor. Det är stötande att denne man skall vara professor i filosofi. Av självrannsakan syns inte ett vitten. Han kommer att bli ihågkommen som en mörk kraft.

_____________________________________________________________________________________________________
Signaturen Micke förde en lång diskussion med mig efter bloggen ”Kan en sjukdom vara bra?” där han kraftfullt argumenterade för att det goda (?) näringstillståndet i världen vid 1:a världskrigets slut är en viktig orsak till att Spanska sjukan blev en så förödande svår epidemi. Man saknade vetenskapliga metoder för att bedöma näringstillståndet 1918 men Micke använder befolkningspyramiden (som dock såg helt annorlunda ut då än idag) som argument för att Spanska sjukan, till skillnad mot alla andra influensaepidemier, angrep människor med stark motståndskraft istället för svag. Nog om detta.

Just idag förstår jag att Micke fört en spegeldiskussion på VoFs Facebook-site (där under sitt riktiga namn, Mikael Degermark) där han kritiserar mig för att uppmana folk till att inte vaccinera mot mässlingen. Det är ju inte sant. Min blogg nämner inte vaccinationer alls. Den beskrev att sjukdomar såsom mässling kan bli livsfarliga hos personer med bristande immunologisk erfarenhet. Jag gav också exempel på det. Sjukdomar som anses banala hos oss har t.ex. många gånger gått mycket hårt åt urinnevånare i Tredje Världen på grund av att de haft erfarenhet av helt andra infektioner än vi. På 1800-talet kunde epidemier av just mässling halvera befolkningen hos amerikanska indianstammar. Mässlingen avfolkade Hawaii på liknande sätt och jag ser just nu på Wikipedia att Fidji-öarna blev av med en stor del av sin befolkning i en mässlingsepidemi.

Varför? Jo, därför att befolkningen saknade immunologisk erfarenhet av mässling, som är farligare att ha som vuxen än som barn. I länder där barnen fick mässling tidigt, t.ex. i Sverige, så reducerades befolkningen inte alls på detta vis. I själva verket var dödligheten i mässling endast 1 på 2 miljoner under åren 1961-66 enligt Justus Ströms lärobok i infektionssjukdomar (Micke anger 3/1000, alltså en knappt 1000 gånger högre dödlighet). Ja, är inte detta en positiv effekt av en infektion så säg? Antingen dör halva befolkningen eller också är dödligheten endast 1 på 2 miljoner trots att det rör sig om precis samma virus.

Micke förstår nog skillnaden, men tycker att sådana saker inte alls får uttryckas mot bakgrund av att Sverige sedan tre decennier vaccinerar mot mässling. Vaccinationers effekter på motståndskraft och immunologisk kompetens är dock en betydligt mer komplicerad fråga än de ganska enkla samband jag tog upp i bloggen. De får vi diskutera en annan gång.

Logiken bakom påståendet att jag diskuterar vaccinationer fastän jag inte diskuterar vaccinationer känns märklig. Micke resonerar här: ”Du tar upp mässling som exempel på infektioner som kan ha positiva följder, vilket är en sjukdom man idag i Sverige vaccinerar mot. Alltså diskuterar du vaccinering.”


Responses

 1. Hej!

  Kul att du uppmärksammar min Woomap. Men var ifrån har du fått att det är VoF som står bakom?

  Vill bara meddela att de som läggs in med namn gör så för att de skyltar med sina namn exempelvis i företagsnamnet.

  Det handlar inte direkt om grävande journalistik utan om att söka på eniro…

  Mvh
  Jageskeptisk

  • Det är VoFs grundare Hansson som skapat tänkandet kring att klumpa ihop andliga tänkare, new-age-folk and medier till en suspekt massa. Detta har du inte tänkt ut själv. Att waldorf-skolor (och antroposofi) är suspekta har du inte heller hittat på själv. Det är nämligen en ständigt återkommande retorik i VoFs material, och det blir väldigt tydligt i Magasinet Filter. Att använda glåpord som stående epitet för andra (typ ”riksskojare”) är också en klassisk del av VoFs beteende. Om du inte vore medlem i VoF eller stark sympatisör skulle jag beteckna som en sensation. Du utstrålar allt vad de utstrålar. Det är också från hans rörelse som du fått din egenbeteckning som skeptiker samt länken som du hittade hit på (www.vof.se), eller hur?

   Utan Hanssons rörelse hade du inte skrivit det här. Inspirationskällan är glasklar för mig.

   Du sammanställer dock ett personregister vilket är olagligt utan tillstånd av Datainspektionen. Jag är inte alls så säker på att du får göra så är utan tillstånd från dem du listar samt ett övergripande tillstånd. Tyvärr. När jag skriver forskning är sådana saker jätteviktiga och betydligt mer byråkratsikt skötta än vad man skulle kunna ana. Jag råder dig att kontrollera den saken.

 2. Du missrepresenterar, eller har inte förstått, vad jag sagt om Spanskan. Detta med näringstillståndets betydelse har studerats av flera forskare, t ex av Margareta Åman i hennes doktorsavhandling 1990. Vi kan fortsätta denna diskussion när du läst den.

  Vad gäller mässlingen menar jag att det är ett olyckligt exempel på den poäng du ville göra, eftersom vi ju vaccinerar idag. Någon som är skeptisk till vaccination kommer att ta det du skrev om mässling som intäkt för att inte vaccinera sina barn mot mässling, vilket jag menar är olyckligt.

  • Att unga människor inte har varit utsatta för influensan som äldre, små barn får skydd genom amning, har förstås ingen som helst betydelse? Vilka ålderskategorier drabbade spanska sjukan hårdast? Att de som åt bäst och var friskast drabbades hårdast av just dessa anledningar vill jag se gedigen forskning på. Från flera olika källor som inte refererar korsvis till varandra.

   Det Micke påstår, att ett starkt immunförsvar överreagerar, medans ett gammalt inte kan göra det köper jag inte riktigt. Det vill jag också se ett antal olika källor för, utan korsreferering. Att ett ungt system överreagerar handlar förmodligen just om att systemet inte är tillräckligt tränat och slår på för full kraft när det fysiologiskt inte behövs.

 3. Ok, enligt ditt inlägg ovan så vet du tydligen vad jag tänker. Mer än jag vet själv eftersom jag inte känner igen mig i din beskrivning över hur jag startat kartan. Om du har problem med den som skrev ”riksskojare” så skulle jag kunna ta bort det. Jag antar att du vet mer om den person som skrev det än jag gör. Hur införskaffar du all denna information?

 4. Det är inte ett personregister. Det är en karta över redan offentliga uppgifter kring företag, som man tex kan använda som konsumentupplysning. Anser du tex att Cafékartan är ett personregister? Eftersom det innehåller poster som ”Annies Café” med en länk till detta Cafe?

  Länk: http://www.cafekartan.se/

  • Personers namn är också ju också offentliga men man får ändå inte sammanställa listor över indentifierbara personer i register utan tillstånd. I din förteckning finns ju många identifierbara personer, och det är ju inte så enkelt som att du bara länkar till deras hemsidor (länkar du alls? Du talar väl om vilka de är, vad de gör och var de bor). Dessa har säkert inte en aning om att de listats och vill det troligtvis inte heller eftersom listningen omges av en negativ atmosfär.

   Jag är ingen specialist på detta, jag ger dig ett tips. Mitt tips (som faktiskt är välvilligt) är att du kollar saken med Datainspektionen för att slippa trubbel. Ett samtal räcker. Det finns faktiskt risk för att någon av de som listas blir förbannad.

   • Återigen – det handlar om företag. Tycker du att cafekartan är ett personregister? Självklart kan man identifiera exempelvis ägarna till ett företag.

   • ”Jackie Schwartz doctor” slog jag på, låter inte som något företag. Men jag hoppas att du har rätt. Strunta i kollen med Datainspektionen då. Det är ditt (eventuella) problem, inte mitt.

   • Hej igen!

    Mina kommentarer verkar ha försvunnit. ”Doktorn” ovan var postad utan någon som helst information och är således borttagen. Enligt riktlinjerna för kartan skall postas företag(are) och motivering till varför de är uppförda på kartan. Tack för påpekandet! Din feedback gör kartan bättre och mer relevant.

 5. Och syftet med kartan står för övrigt tydligt på själva kartan.

  • Det är inte syftet som avgör den juridiska biten, utan de facto att man skapar listor/förteckningar/register med identifierbara personer utan deras medgivande. Jag vet inte om faktum att de jobbar i ett företeg gör någon skillnad. Kanske, kanske inte.

 6. Så du tänker inte låta mig svara?

  • Jodå, det var bara lite för mycket på en gång för mig.

 7. Jo, kartan länkar – antingen till företagets hemsida eller till var företaget finns. Om någon stoppat in poster utan den typen av länkar så borde de kompletteras. Kartan länkar alltså till FÖRETAG, ej till personer.

 8. ”Garvaren som haft en Internet-sajt fylld av grovt förtal.”
  Garvarns blogg finns kvar, men han är inte aktiv längre. http://garvarn.blogspot.com/

  • Markus, som är administratör av debattsajten ”Forum” på VoFs hemsida, visar sig här vara väldigt intresserad av att läsaren av denna blogg även skall ta del av Garvarns mörka författarskap. På annan plats på de här kommentarsidorna (Peter Olausson, VoF) förnekas dock all koppling mellan VoF och Garvarn. Hur skall ni ha det?

   • Jag trodde att Markus var ett ganska vanligt namn. Hur kan du vara så säker på att det är samma person?

    Länken postade jag främst av två anledningar. Dels är det ju bra om besökare själva får bilda sig en uppfattning om det grova förtalet på sidan. Dels tyckte jag att ordvalet ”haft” var märkligt när Internet-sajten med innehåll finns kvar, även om han inte skriver något nytt längre.

    Garvarn har skrivit på VoF:s forum och en artikel i Folkvett. Det är kopplingen.

    Du vet väl om att det finns en stor skeptikerrörelse i världen med andra föreningar än VoF? Du ger nog SOH väl mycket erkännande.

   • Den där dimridån kring ”Markus” identitet går jag inte på, Markus.
    Men visst, vi låter alla läsa ”Garvarns” alster.
    Sajter brukar ligga kvar många år efter att de avslutats, och Garvarns gamla texter kanske ligger kvar på nätet även när vi båda blir pensionärer.
    Sven Ove Hansson är ideologisk ledare och VoFs helt klart främste inspiratör, det vore fel att påstå något annat. Det Hansson tycker så tycker också VoF – det skulle förvåna mig mycket om vi någonsin får se något annat. Influenser kommer alltid från andra håll också, men jag har heller aldrig menat att Hansson inspirerat hela världen.

 9. Du kallar Garvarn för ”aggressiv spökskrivare”. Menar du att föreningen VoF skulle diktera hans alster? Han är, så vitt jag vet, inte ens medlem i VoF (däremot i Humanisterna).

  • Kopplingen mellan VoF och Garvarn görs i tidningen Magasinet Filter. Klaga hos dem.

   Garvarn förstärker dock hatet som dras upp på ”de nio heta slagfälten” (s. 90-91) snarare än religionsfientlighet som sådan (vilket Humanisterna sysslar med). Utpekandet av just de här oliktänkande grupperna är en följetong i VoFs argumentation och samma argumentation återkommer, fast aggressivare, hos Garvaren.

   Min logik är följande. Utan Maharishi, inga som praktiserar TM. Utan Jesus, inga kristna. Ingen Sven Ove Hansson, inget VoF och absolut ingen Garvaren heller. Hansson är ledaren, stiftaren och inspiratören. Med Sven Ove Hanssons utmaning av oliktänkande på ”de nio slagfälten” kan sådana som Garvaren dyka upp. Han har inte hittat på det här hatet själv utan hans bidrag är har varit att driva det till sin spets.

   Det är ledaren för en organisation som måste klargöra för sympatisörerna i samma rörelse (och andra efterföljare) var gränserna går, helt enkelt för att undvika extremism. Det är hans ansvar. Den som sätter en sten i rörelse måste försöka bemästra skadeverkningarna. Sitter han bara tyst har han ett delansvar för det som sker.

   Till sist är tror jag att VoFs inre krets avslöjat Garvarns identitet för journalisten som skrivit artikeln i Magasinet Filter. Jag har inget bevis men det är synnerligen sannolikt.

   • Utan Sven Ove Inget VoF? Ungefär som att säga utan John Ford inga bilar…

   • Just den liknelsen var inge bra. John Ford var filmregissör……

   • Och på vilket sätt jämför du VoF’s verksamhet med extremism? Anser du att befogad (eller obefogad för den delen…) kritik är extremism?

   • Pust, ja, vi kan ta några exempel från denna blogg.

    Att kräva att en så tydligt andlig bok som Klara svar från andevärlden skall vara grundad på vetenskap är extremistiskt. Vetenskapen kan inte spela en sådan roll.

    Att kalla resonemang om sjukdomars syfte för pseudovetenskap är extremistiskt – vetenskapen kan aldrig besvara frågan ”varför” utan det är en subjektiv tolkning som man får lägga in själv. Tolkningen är vetenskapstro och inte vetenskap – dessa två måste man skilja på, men det gör aldrig VoF vad jag kan se.

    Att, som SOH, påstå att författande av en andlig bok på fritiden beror på bristande handledning på universitetet är extremistiskt. Vetenskapen har nämligen inte till uppgift att göra människor till ateister. Skriver man så har man verkligen dragit vetenskapens tänkbara uppgift till sin spets.

    Att peka ut personer som ovetenskapliga utan att själv ha sakkunskap i ämnet man kritiserar är en extremistisk syn på hur väl personer som står vid sidan av forskningsområdet egentligen kan bedöma kunskapsläget. VoF tycks föra fram att i princip vem som helst skall kunna avgöra som är rätt och fel i stundom ganska kvalificerade vetenskapliga frågeställningar. Så är inte fallet.

    Brist på nyans i vetenskapliga resonemang leder lätt till extremism. VoF diskuterar aldrig för/emot utan utnämner bara Herr X eller Fru Y till skojare. Se bara på sajten med listan över ”oseriösa” företagare jag uppmärksammat i den här bloggen. Har du/ni fört något nyanserat resonemang för/emot waldorf-skolornas pedagogik? Eller har det bara varit ”mot”? Jag vet att VoF inte gillar andlighet, men vad kan det föra för gott med sig? Det har ni aldrig resonerat kring. Varför skall den vara vetenskapligt grundad? Om man inte klarar av att resonera kring både fördelar och nackdelar så har man en klart avvikande praxis vad gäller hur man resonerar sig fram i ett vete skapligt sammanhang. Då finns det stor risk för att man kommer till felaktiga slutsatser genom att tyckande och förutfattade åsikter får ett alldeles för stort inflytande på slutsatserna. Då tror man att man har en vetenskapligt grundad slutsats fastän man inte har det.

    Att inte förstå vetenskapens begränsningar leder lätt till extremistiska tolkningar. VoF tycks mena att allt måste vara vetenskapligt belagt för att man skall kunna tro på det. Är det inte belagt skall man inte tro på det. Så fungerar inte livet. Ganska lite av det vi håller för sant är faktiskt vetenskapligt belagt eller tillgängligt för vetenskapliga metoder. Om du är förälskad, t.ex. Det är sant för dig, och dessutom en potentiellt viktig sanning, men den är personlig och absolut inte vetenskap. Den bygger faktiskt på samma förutsättningar som andlig kunskap, men något alternativ till de förutsättningar som gäller för vetenskap vill ni ju inte kännas vid.

    Att raljera i vetenskapens namn är extremism. Att blanda ihop vetenskap med praxis och/eller en myndighets rekommendationer (ex. i frågan om vaccinationer) är inte extremism men speglar en grav missuppfattning av vad vetenskap är och inte är.

    Att selektera information så att det gynnar en förutfattad mening är regel inom VoF. Jag ser detta hela tiden. Det är ett ovetenskapligt självbedrägeri.

    Mattias, jag kan faktisk hålla på hela natten! Med ett enda nummer av Folkvett så kan jag författa en hel uppsats. VoF är en extremistisk förening och gynnar inte svensk vetenskap ett minsta vitten. Den lurar medlemmarna att tro att de är vetenskapliga och att de lär sig något meningsfullt. Jag hoppas att det kommer en bättre ersättare för alla ni som är seriöst intresserade av att förstå och gynna vetenskapligt tänkande.

 10. Här är ett inlägg klippt från vof:s forum. Sista meningen är från Piotr styrelse medlem i vof :” Jag menar att en skeptisk rörelse som inte är ett yttre hot mot pseudovetenskapare och lurendrejare inte är mycket till skeptisk rörelse.”

  ”Victor_Von_Doom
  Inläggsrubrik: Re: Inventering av pseudovetarePostat: ons 30 jun 2010, 18:54

  Blev forummedlem: sön 24 jul 2005, 16:06
  Inlägg: 3198
  piotrr skrev:
  Linda Kall skrev:
  Spärrpuckon.

  Varför ska ni hjälpa fåntrattarna att nätverka?

  Inget förenar folk som känslan av ett yttre hot.

  Jag menar att en skeptisk rörelse som inte är ett yttre hot mot pseudovetenskapare och lurendrejare inte är mycket till skeptisk rörelse.

  Tumme upp.”

  VOF försöker på alla sätt att avsäga sig ansvaret för sina aktiviteter, så även för denna lista. Men de har en 12 sidor lång tråd, där de diskuterar vilka skall vara med på listan. Vof har kommit fram till att ett antal förskolor sysslar med pseudovetenskap.

  Nu kan man inte låta bli att undra hur vof skall ”utgöra ett yttre hot” mot dessa förskolor(Som styrelse medlemen(och folkpartipolitikern Piotr)uttrycker det).
  När VoF inte stödjer något, så slaskar de inläggen! Här har de 12 sidor på forumet, och bara för att några inlägg är emot listan, så ändrar det inte det faktumet att VoF
  har dessa 12 sidor på sitt forum, är inte det ett stöd för listan, så kan man undra vad ett stöd skulle vara.

  Helge

 11. Det förekommer lite olika uppgifter om dödligheten i mässling. Den jag hade kom härifrån där det sägs att av rapporterade fall av mässling i USA, så dog 0.3 % av barnen under 5 år. Den här anger att barndödligheten i mässling i USA är 0.1 – 0.2%, dvs en eller två per 1000. Vilka åldrar som avses är oklart, men troligen inkluderas även äldre barn i den siffran.

  Runt 1990 var det ett mässlingsutbrott i USA, då 55 000 insjuknade och 130 dog. Det motsvarar 2.3 barn per 1000. Så min siffra var nog inte så fel.

  • Min siffra gällde en 5-årsperiod c:a 10 år före vaccinationen infördes i Sverige. Då förekom mässling endemiskt i Sverige, dvs, nästan alla hade sjukdom som småbarn. När sjukdomen blir mer ovanlig, kanske som ett utslag av sporadisk vaccination, får säkert äldre barn sjukdomen och då kan jag tro att fler dör. Om befolkningen är helt oskyddad vet vi ju hur det kan gå, då stryker en stor del av befolkningen med. Argumentet i min artikel var att peka på att den första situationen var bättre än den sistnämnda. Det var mitt resonemang. I Sverige, inte någon annanstans.

   • Jag förstår ditt argument. Mina invändningar kommer av att det nu är fler och fler som låter bli att vaccinera, vilket gör att vi antagligen snart hamnar i den situation som råder i t ex USA, där det då och då förekommer utbrott av mässling. Detta är riskfyllt för både små barn och vuxna.

    Om vi kan enas om att det i dag i Sverige är bäst om föräldrar följer de rekommendationer om vaccinering som finns, så att deras barn blir vaccinerade mot mässling, har jag inget att tillägga.

   • Visst är vi ense om det. Så har det nog varit hela tiden.

 12. ”Skeptikern” Mats Reimer, som bloggar på Dagens Medicin skriver:
  ”EBM har (minst) en akilleshäl. En amerikansk blogg jag följer heter Science-Based Medicine, till skillnad från EBM. De som förespråkar SBM framför EBM menar att det inte räcker med randomiserade kontrollerade studier, man måste ta hänsyn till hela den vetenskapliga basen när man bedömer om en behandling kan antas vara verksam.”
  Går man in på den ”skeptiker”blogg han hänvisar till så verkar det onekligen, som om han avfärdar EBM bara för att han vill kunna ”vetenskapligt” avfärda alternativmedicin utan att forska på det. Det skulle inte ”behövas” testas, för att vetenskapligt kunna avfärdas. Naturligtvis skulle det kunna användas mot mycket
  annat än alternativmedicin, och jag uppfattar det som ett sätt att devalvera värdet
  av vetenskapliga experiment. Det som de säger sig vara ute efter täcks upp av kravet på att vetenskapliga test skall vara reproducerbara.
  De här är ytterligare ett exempel på ”skeptikerna” säger sig vara för vetenskap,
  men egentligen vill ersätta den med sin egen ”vetenskapstro”. Det är svårt att inte se likheterna med Stalinism och annan vetenskaps tro.

  • Min tes är – fungerar det, så fungerar det. Det är vad patienterna är intresserade av.
   Läkare (och även andra) har dock en tendens att avfärda sådant som fungerar därför att man har svårt att förstå hur det fungerar.
   Man kan kalla det för en akademisering av vetandet. Man skall visserligen alltid försöka förstå mer, men min invändning mot dessa resonemang är att patienterna skall ha det som fungerar och att teoretiska överväganden är av begränsat värde för dem.
   Jag är inte förvånad alls över Mats Reimer i det här hänseendet. Han vill kunna avfärda alternativmedicin även om den fungerar. Hans tyckande blir då alltid rätt, och han behöver inte bry sig om behandlingen är bra för patienten eller inte. Mycket praktiskt men inte särskilt empatiskt.

 13. Hej Robert

  Igarkvall nar jag laste pa Aftonbladets hemsida pa internet att ”fettdoktorn” Annika Dahlqvist tankt ta sitt liv pagrund av utmarkelsen arets forvillare, blev jag sa forbannad att adrenalinet sprutade och jag kunde nastan inte sova pa hela natten.

  Jag ar fodd och uppvuxen i Sverige men bor nu i Mexiko.

  Jag berattade for min mexikanska pojkvan om vad Annika rakat ut for och han trodde inte att det var sant.

  Har i Mexiko ar alternativmedicinska behandlingsmetoder mot diverse fysiska och psykiska besvar integrerat med den ”traditionellla medicinen”, och det finns en odmjukhet hos befolkningen infor olika teorier hur man ska ata och leva for att ma bra.

  Min uppfattning ar att utvecklingen i Sverige gar bakat inom manga omraden.

  Istallet for att manniskor tillats att utvecklas mentalt, andligt, sjalsligt och fysiskt sker en medveten manipulation av folket av de som sitter i ledarpositioner.

  ( Givetvis inte av alla men av manga ). Som du beskriver skeptikerforeningen Vetenskap och folkbildning.

  Svenska samhallet blir mer och mer ett kallt, hart, egoistiskt och utseendefixerat samhalle dar bara yta galler.

  Manniskor som ar starka, begavade, som gar sin egen vag oberoende av vad de forvantas gora av omgivningen, kommer fram till slutsatser som inte accepteras av etablissemanget, och ifragasatter saker blir utsatta for mentala overgrepp.

  Det ar vad Annika har blivit utsatt for.

  ”Medvetandet” hos majoriteten av den svenska befolkningen ar fortfarande alldeles for lagt for att kunna se och forsta begavningar, och uppmuntra begavade manniskor att fortsatta utvecklas.

  Det var darfor jag inte kunde fortsatta att bo i Sverige.

  Jag kunde inte tillata mig att bli ”manipulerad” till livsstilar, tankesatt, och satt att vara pa som jag kande i djupet av mitt hjarta inte var jag.

  Vad ska Sverige gora nar alla begavade, kompetenta, tankande manniskor trottnar pa att bli offentligt motarbetade och smutskastade och soker sig till lander dar de tillats vaxa ?

  Enligt min uppfattningen ar Annika en mycket begavad och kompetent person.

  En fantastisk kvinna som har vagat ga sin egen vag i ett samhalle som gar bakat…

  Jag hoppas att Annika ser mitt inlagg pa din blogg !

  Vanliga halsningar

  Elena Marques-Vaz
  Cancùn
  Mexiko

 14. ”The map is at the moment open for anybody to edit, add or remove entries to the so called ”Irrational Sector”.”

  Det känns ju otrevligt att kunna bli uppsatt på en karta av vem som helst som tycker att det man gör för att hjälpa andra är dåligt.
  Att få namn och adress utsatt på en karta, som säkert bara besöks av skeptiker eller människor som inte tror på det man gör!
  Vad är poängen?
  Kan poängen vara att människor som inte ens är intresserad av alternativ medicin, behandling eller liknande, ska kunna besöka en? Eller att dom ska veta vilken gata som ska undvikas?
  En lista på ”kvaksalvare” som ska bort? Vadå bort?
  Jag tycker det är en otäck och provocerande sida där man angriper människor som inte ens ser eller är medvetna om att dom blir utpekade som ”kvaksalvare”


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: