Om Robert Hahn

Robert Hahn

Robert Hahn

Robert Hahn

Robert Hahn är läkare och började med medicinsk forskning redan på 1970-talet. Robert Hahn skapade sig en egen profil som specialist på vätsketerapi och komplikationer till transuretral prostatakirurgi under 1980- och 1990-talen. Robert Hahns andra vetenskapliga bok kommer under att utges våren 2011 av Cambridge University Press.

Robert Hahn och har alltid bott i Stockholm. Robert Hahn är läkare och arbetade under 20 års tid inom sjukvården. Vid sidan av utvecklade Robert Hahn journalistik som hobby och drev den verksamheten i företagsform mellan 1984 och 1994. Gradvis gled dock intresset över på medicinsk forskning.

Robert Hahn var professor på Karolinska institutet mellan 1997 och 2006 samt blev därefter forskningschef på Södertälje sjukhus AB. Vill du läsa mer om Robert Hahns vetenskapliga verksamhet kan du läsa en intervju på roberthahn.com och även Robert Hahns Curriculum Vitae.

Robert Hahn är idag även adjungerad professor vid Linköpings Universitet och docent vid Karolinska institutet.

Robert Hahn har publicerat 250 vetenskapliga artiklar (inklusive översikter) i referee-granskade internationella vetenskapliga tidskrifter. De flesta av artiklarna handlar om säkerhetsfrågor inom urologisk kirurgi och kinetisk modellering av infusionsvätskor. Andra fokuserar på lokalbedövning, medicinska gaser, och vätskebalansen under gynekologiska operationer.

Robert Hahn är huvudredaktör för en amerikansk bok som handlar om vätskegivning under kirurgiska operationer. Den omfattar 550 sidor och innehåller bidrag från 30 av världens främsta experter på vätsketerapi: Hahn RG, Prough DS, Svensen CH, eds.: Perioperative Fluid Therapy. Eds.: Informa Healthcare, New York, 2007

Robert Hahn har ett intresse för andlig filosofi. Det härrör från det faktum att Robert Hahn är gift med ett medium. Kontrasten mellan vetenskaplig verksamhet och andligt tänkande gör att man får en djupare förståelse för livets dimensioner än att enbart lyssna till den ena sidan. Du kan läsa en intervju om Robert Hahns roll som andlig tänkare på roberthahn.se.

Robert Hahn har två hemsidor, en för Robert Hahns professionella verksamhet inom medicinsk forskning på roberthahn.se och en annan för Robert Hahn och sin frus andliga verksamhet på hahnbooks.com. Robert Hahn har har varit medförfattare till böcker inom båda av dessa genrer.


Annonser
%d bloggare gillar detta: